UCZKiN z kolejnym sukcesem w operowaniu wewnątrzmacicznym metodą dziurki od klucza.