Pionierska, wewnątrzmaciczna operacja rozszczepu kręgosłupa w UCZKiN WUM.