Powrót
Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w korespondencji e-mail lub które zostały przekazane nam w inny sposób (np. telefonicznie) jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa, e-mail: media@uczkin.pl.

Twoje dane osobowe w zakresie:
  1. imię, 
  2. nazwisko, 
  3. adres e-mail, 
  4. numer telefonu, 
  5. informacje o przesłanych e-mailach, 
przetwarzamy w celu dostarczenia informacji prasowych, raportów oraz zamawianych przez Ciebie treści oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wystąpić związku z realizacją celu określonego powyżej. Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z dziennikarzami reprezentującymi poszczególne redakcje, w tym z agencjami informacyjnymi i innymi przedstawicielami mediów. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak istnieje uzasadniony interes Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych w tym celu.
 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: dostawcy usług zapewniających obsługę biura prasowego (m.in. Prowly.com), dostawcy poczty elektronicznej (Microsoft) oraz organy administracji państwowej. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG (do USA) zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony Twoich danych osobowych. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).
 
Masz prawo:W razie pytań oraz żądań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: iod@uczkin.pl
 
 
Powrót